| Phone: +47 64 93 34 12 | E-mail: post@megalink.no |
3U490/MF Skiver

3U490/MF Skiver

Geniale design og robust konstruksjon sikrer lang levetid, pålitelighet og fleksibilitet!

Motorfremtrekk

3U490MF Modellene med automatisk fremtrekk av gummibånd vil forenkle vedlikeholdet og eliminerer problematikken med kal. .22 på 100m. NB! Automatisk fremtrekk kan også ettermonteres på 3U490 modellen med elektronikk i skiva (levert fra 2001).

Oppbygging

Skiveenheten er laget av laminert furu, kryssfinér og gummi. Treverket er malt for å gi ekstra værbeskyttelse. Front og bakskiver er laget av isopor og glassfiberstrie som er malt i en lys grå farge. Sensorstaven skyves opp i enheten fra undersiden. Front og bakskiver holdes på plass med et solid plastdeksel.

Våre modeller for 100m-300m har sensorstaven plassert under deteksjonsområdet. Dette må være slik for å sikre at skiven ikke kan skytes i stykker. Sensorstaven er en integrert enhet som er bygget opp på en meget stabil aluminiumsprofil.

Montering

Skiveenheten er enkel å plassere i både nye og eksisterende anlegg. Bena på skivene er lange ved leveranse og kan evt. tilpasses ved behov. Hver skive har elektronikk i sensorstaven og de sammenkobles i kjede ved å plugge inn ferdige skivekabler. Hele kjeden kobles til et ferdigkoblet gravskap for hver tiende skive.

Vedlikehold

For å gi god presisjon må skiver som baseres på lyddeteksjon være relativt tette. For å oppnå dette benyttes det gummibånd som flyttes etter hvert som skiva slites. ML2000 systemet leveres utelukkende med vertikale gummibånd som viser seg å gi bedre tetthet og vesentlig enklere vedlikehold enn tradisjonelle horisontale bånd. Dette betyr at montering og flytting av bånd enkelt kan gjøres av en person.

Front og bakskivene blir slitt og må vedlikeholdes. Vi har derfor lagt vekt på å bruke materialer og løsninger som gjør at dette kan utføres av kundene selv. Vi selger også slitedeler som brukes til dette arbeidet.

Det er ikke behov for hyppig rengjøring av sensorene, men dette gjøres enkelt ved å senke ned sensorstaven under skiva.

Sikteblinker for skive 3U490

Det er svært enkelt å skifte sikteblinker på disse skivene. Alle skivene har senter på samme sted og innfestingen er nøyaktig slik at skivesenteret holder seg meget stabilt også ved skifte av sikteblink.

 • Standard DFS 100m rund blink
 • Standard DFS 200m rund blink
 • DVF Villrein for storviltprøve
 • Rådyr (brukes både for nasjonale og nordiske versjoner)
 • Villsvin
 • Stillestående elg (venstre)
 • Rev
 • Elg
 • Diverse
 • Feltfigurer

Alle sikteblinkene har en lys grå grunnfarge. Dette reduserer problemene med skarpe hvite farger i sterkt sollys, samtidig som skiven fortsatt har meget god kontrast i mørkt vær.

Stabilt skivesenter

Alle ML2000 skiveenhetene har et meget stabilt skivesenter. Tradisjonelt har skiver med 3 sensorer under deteksjonsområdet hatt problemer med dette, men våre skiver klarer dette på grunn av:

 • sensorene er nøyaktig montert på en meget stabil aluminiumsstav
 • temperaturmålingen er meget nøyaktig
 • lyddeteksjonen gjøres meget presist av avansert elektronikk
 • ligningssett som tar hensyn til alle relevante faktorer
 • ingen kalibrering
 • front og bakskiver som gir god temperaturstabilisering
 • stabile skiverammer med nøyaktig innfesting av sikteblink

Spesifikasjoner for 3U490, 3U490MF:

Godkjent:
100m: DFS, NSF og NJFF
200m: DFS, NSF og NJFF

Deteksjons område:
3U490: 1000mm x 1000mm

Tempratur for lagring:
-25°C - +60°C
Tempratur for bruk:
-25°C - +45°C

Strømforbruk: 9-16V, 50-80mA

Skivemål: 1160x1935x86mm (BxHxD)

Vekt:
Skiveenhet: 29kg
med gummibånd: 32kg

Phone: +47 64 93 34 12
Fax: +47 64 93 88 03

E-mail: post@megalink.no