| Phone: +47 64 93 34 12 | E-mail: post@megalink.no |
MLLeder program

MLLeder

MLLeder brukes for å styre et ML2000 anlegg på stevner.

MLLeder = Stevnestyring

DFS

NSF - åpne stevner med innskutte skyttere og blandede programmer opp til utvidet helmatch

Mesterskap ihht. ISSF regler:

 • Luftvåpen
 • 50m rifle
 • 25m/50m pistol
 • 300m rifle
 • Elgbaneskyting
 • Bedriftsskyting
 • FSR 50m og 300m
 • Stille inn systemet for stevnet (skivetype, skyteprogram m.m.)
 • Sette inn nytt lag eller nye skyttere
 • Styre anvisning
 • Styre skyteklokke
 • Overvåke skytingen og systemet
 • Korrigere skytekort ved feilskyting
 • Styre finaleanvisning
 • Tilrettelegge og sende data tilpublikumsvisning og kontor
 • Skrive grafiske skytekort

MLLeder brukes for å styre et ML2000 anlegg på stevner. Programmet har særdeles brukervennlig grensesnitt, slik at alle standplassledere kan beherske systemet.

Den nåværende versjonen ble skrevet helt på nytt i 2003 for å kunne utnytte all den erfaringen vi har bygget opp fra 1997. På denne måten har vi klart å etablere et program som støtter alle typer skyting samtidig som det fortsatt har lav brukerterskel. Programmet har vist seg å fungere like godt uansett skytedisiplin:

Ved bruk av MLLeder kan man:

Stille inn systemet for stevnet (skivetype, skyteprogram m.m.)

Sette inn nytt lag eller nye skyttere

Styre anvisning

Styre skyteklokke

Overvåke skytingen og systemet

Korrigere skytekort ved feilskyting

Styre finaleanvisning

Tilrettelegge og sende data tilpublikumsvisning og kontor

Skrive grafiske skytekort

Knytning mellom ML2000 og PC-systemet

MLLeder er også det punktet hvor skudd hentes inn fra elektronikksystemet og gjøres tilgjengelig for publikumsvisning og kontor. Elektronikksystemet kobles til en standard serieport på PC-en via et PC-adapter. Øvrige PC-er som ønskes brukt kobles til et standard PC-nettverk (LAN). På denne måten kan man bygge ut et ML2000 system til det som måtte passe det enkelte arrangement.

Andre funksjoner i MLLeder

Støtte for opptil 4 serieporter

Mulighet for simulering for opplæring og testing

Støtte for SIUS SA9001, SA9002 og SA921 (NB! spesielle PC-krav)

Direkte utskrift av grafisk skytekort ved stevner

Håndterer utskrift fra skjermenheter ved trening

Tekstbasert lagvis utskrift

Utskrift av komplett skuddlogg

Egendefinering av skyteprogrammer med alle muligheter ved skyteklokke, skiveheis, vendefigur etc.

Arkivering av stevner

Støtter blanding av stevne og trening

Individuell konfigurasjon av skivetype, verdisystem og kaliber

Støtte for elgbane med startnummer

Automatisk styring av skiveheis ut fra klasse - mulighet for manuell overstyring

Fullstendig lukket system ved finaler for deretter å anvise skive for skive med samtidig visning på alle skjermenheter og publikumsskjerm

Mulighet for å kjøer ekstra motorfremtrekk

Zoom kan stilles inn ved lagskifte

Funksjon for å hente versjon i skjermer og skiver samt skuddstatistikk fra skivene

Automatisk velkomstbilde ved nytt lag

Automatisk sending til kontoret

Mulighet for kommandoer til enkeltskiver

Full støtte for asynkron skyting - skyttere settes inn etter behov

Det kan konfigureres om skytterne selv skal velge serie

Online hjelp. I viktige dialoger er det også detaljert feltspesifikk hjelp i tillegg til generelle veilledninger.

I viktige dialoger er det også detaljert feltspesifikk hjelp i tillegg til generelle veilledninger.

Krav til PC

 • Windows 2000 eller nyere
 • Standard USB port
 • Minimum 800x600 punkters skjermoppløsning og 256 farger
 • For små anlegg kan Pentium 500MHz med 256 MB RAM benyttes
 • For store anlegg anbefales Pentium 750MHz med 512MB RAM
 • Evt. Windows skriver

Phone: +47 64 93 34 12
Fax: +47 64 93 88 03

E-mail: post@megalink.no