| Phone: +47 64 93 34 12 | E-mail: post@megalink.no |
MLVis program

MLVis

Publikumsvisningen viser navn, skudd og summer fortløpende etter hvert som skytingen gjennomføres.

MLVis programmet

Programmet er et ordinært Windows program slik at man kan bruke vanlige PC-skjermer eller videoprosjektorer. Teknisk sett kan også TV kobles til, men vil gi nærmest ubrukelige bilder pga. dårlig oppløsning i TV-bildet.

Systemet er laget for å kunne installeres og administreres på en maskin i nettverket. Det er dermed ingen behov for å installere noen programmer på hver enkelt visningsmasking og det er heller ikke nødvendig å løpe rundt på anlegget for å endre konfigurasjon ved overgang mellom ulike deler av et større stevne.

Konfigurasjonsmuligheter

MLVis settes enkelt opp til å vise ulike typer bilder avhengig av behov/ønske på det enkelte arrangement. Man står fritt med hensyn til om man vil ha mange skjermer med ulike bilder eller om man vil ha få skjermer med mye eller vekslende innhold.

Med denne nye generasjonen MLVis har du alle muligheter tilå blande skiver fra ulike hold i ett og samme bilde. Man kan også vise både listebasert informasjon og grafisk informasjon i samme bilde (se eksemplet over).

Helautomatisk

Når man har satt i gang visningen, vil den følge aktiviteten på standplass og kontoret av seg selv. Når standplassleder skifter lag vil MLVis gjøre det samme. Selv et stevneskifte håndteres automatisk! Når det endres navn på kontoret vil dette endres på visningen dersom navnet brukes.

Etter hvert som det skytes vil skuddene vises frem og summene oppdateres.

Alle valg som gjøres på standplass vil reflekteres i visningen. Dette gjelder enten man velger skivetyper (også med dyrefigurer) eller man endrer skyteprogram, verdisystem el.l.

Enkeltskiveanvisning i finaler

Ved finalevisning vil prøveskudd og åpne finalelag vises åpent, mens man sperrer finalen der man ønsker det. Etter skyting starter standplassleder finaleanvisningen. Da vil både skjermenhetene og publikumsskjermene vise en og en skive og man anviser skudd for skudd til man er ferdig. Overgangen mellom vanlig anvisning, lukket og finaleanvisning håndteres automatisk av MLVis. Selve anvisningen styres meget enkelt gjennom MLLeder.

ISSF finaler

For ISSF type finaler bruker man grafisk visning av skyttere. Ved at summen fra innledende skyting er tatt med i totalsummen kan man bruke en funksjon som viser plassiffer etter hvert som det skytes.

Det finnes en egen funksjon slik at bare verdien på det siste skuddet vises for publikum selv om hele serien plottes grafisk. På denne måten er det lett for publikum å følge med utviklingen etter hvert enkeltskudd.

Krav til PC

  • Windows 2000 eller nyere
  • Anbefalt 1024x768 punkter og minst 16 bits fargeoppsett
  • For små anlegg kan Pentium 500MHz med 256 MB RAM benyttes
  • Nettverk

Phone: +47 64 93 34 12
Fax: +47 64 93 88 03

E-mail: post@megalink.no